બે હાથનું દૂરબીન બનાવી ભણતા વિદ્યાર્થી અને દીર્ઘ દૃષ્ટિ વાળા શિક્ષકની કહાની | Gujarati | education

માં વગરની આ દીકરી ખુદની IT કંપની ઉભી કરી શકે તે માટે KRSF તેને અમેરિકા ભણવા મોકલશે

Board ni pariksha aapta vidhyarthio mate tips | Dr. K. R. Shroff Foundation

શાકભાજી વેચનારની દીકરીનું ડોક્ટરબનવાનું સપનું | Dr. K. R. Shroff Foundation

નર્મદા જિલ્લાના મોવી ગામની પ્રા. શાળાના KRSF ના શિક્ષકે આખા ગામ પર જાદુ કર્યો છે, જાણો કેવી

આ શિક્ષક ‘સવાયા શિક્ષક’ છે, જાણો કેવી રીતે | KRSF | Gujarati | Inspiring